ประวัติการศึกษา ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หนุ่มใฝ่เรียน เจ้าของใบปริญญาโท 3 ใบหากจะพูดถึงหนุ่มใหญ่ที่เป็นที่สนใจและเป็นเน็ตไอดอลต้นแบบการทำงานก็คงจะต้องนึกถึงคนนี้ หนุ่ม เอก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เรียกว่าเป็นคนที่น่าสนใจและเป็นคนที่ใฝ่รู้และใฝ่เรียนอีกคนเลย ที่นอกจากจะมีความสามารถในการบริหารงานด้านธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้อย่างดีแล้ว ต้องบอกเลยว่าประวัติด้านการเรียนการศึกษาของเขานั้นเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้เด็กยุคใหม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจว่าเแล้วเราก็ไปดูประวัติการศึกษาของ เอก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หนุ่มมากความสามารถคนนี้กันเลยดีกว่า ประวัติการเรียนาน่าสนใจและไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เอก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และ จบระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หลังจากนั้นเขาได้เข้าศึกษาต่อใน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม ประเทศอังกฤษธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจและต้องบอกเลยว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนเลยจริงๆ เพราะเขาร่วมทำกิจกรรมต่างสมัยที่เรียนมหาลัย จนถูกรับเลือกให้เป็น อุปนายก องค์การนักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พศ 2542 และนอกจากนั้น เขายังได้รับเลือกเป็น รองเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ในปี พศ 2543 อีกด้วย

หลังจากนั้น ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่จุฬาลงกรณ์มหาลัย และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใบที่ 2 สาขาการเงินระหว่างประเทศ ที่โรงเรียนธุรกิจสเติร์น มหาลัยนิวยอร์ก (NYU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนใบที่ 3 นั้น เขาศึกษาที่ สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มหาลัยซังคท์กัลเลิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้านเลยทีเดียว และน่านำไปเป็นตัวอย่างในการไฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา


Post a Comment

0 Comments