ตากแล้งส่อรุนแรง ฝนทิ้งช่วง เขื่อนภูมิพลน้ำลด แม่น้ำปิงแห้งขอดจนเดินข้ามได้
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดตาก ส่อเค้ารุนแรง เนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมา เกิดฝนทิ้งช่วง ทำให้แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติแห้งขอด นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล อ สามเงา จ ตาก เปิดเผยว่า ขณะนี้ เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมด 5677 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณ 42จุด18 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างทั้งหมดมีปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ถึง 3643 ล้านลูกบาศก์เมตร วานนี้มีน้ำเหนือไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จำนวน 1จุด24 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำที่จะสามารถระบายได้ เพียง 1877 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 19จุด44 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำทั้งหมด และในช่วงสัปดาห์นี้ จะทำการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิง วันละ 7 ล้านลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำปิง ท้ายเขื่อนภูมิพล ตั้งแต่ บ้านท่าปุย อ สามเงา อ บ้านตาก อ เมืองตาก และ อ วังเจ้า มีสันดอนทรายโผล่กลางแม่น้ำปิง จนเกือบจะเดินข้ามแม่น้ำปิงได้ เนื่องจากบางช่วงเวลาไม่มีการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพล มีเหลือราว 41เปอร์เซ็น ของความจุน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนก็มีสภาพแห้งขอดจนเกือบจะเดินข้ามได้ เนื่องจากบางช่วงเวลาไม่มีการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล

Post a Comment

0 Comments