กรมอุตุฯเตือน จะมีฝนฟ้าคะนอง ช่วงวันที่ 28ถึง2 มีนาคม 2563ในช่วงวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเข้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในช่วงวันที่ 28-2 มีนาคม 2563 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

สำหรับภาคใต้มีฝนลดน้อยลง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1ถึง 2 เมตร ตลอดช่วง ข้อควรระวังในช่วงวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางกรมอุตุฯ ในช่วงวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้กำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2563 จะมีคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนและทำให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 37 อาศา เซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-16 องศาเซลเซียส

Post a Comment

0 Comments