แม่ไม่พอใจ โรงเรียนห้ามบุตรไปโรงเรียนเรียกได้ว่าหากใครเดินทางไปต่างประเทศหากกลับมาแล้วให้กักตัวอยู่ในบ้านอย่างน้อย 14 วัน ระหว่างที่กลับมาก็ต้องไปทำการตรวจ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย จากหลายวันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนที่กลับจากต่างประเทศให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการกักตัวเอง และไปตรวจเรียบร้อย แต่ก็ยังมีอีกหลายๆคน ยังคงใช้ชีวิตปกติอย่างเช่นรายนี้

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เฟซบุ๊ก Red Skull Society ได้เผยประกาศจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทลัยราชภัฎเชียงราย เรื่องให้หยุดการเรียนการสอน 2 อาทิตย์ เนื่องจากมีเด็กนักเรียนเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศเสี่ยง โดยนักเรียนคนดังกล่าว ได้กลับมาเรียนในวันที่ 24ถึง26 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อโรงเรียนทราบว่าไม่มีการเฝ้าระวัง จึงได้แจ้งหยุด และจะทำความสะอาดโรงเรียนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ทางผู้ปกครองของนักเรียนคนดังกล่าว ได้มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ว่า กลับมาจากเกาหลี ต้องหยุดเรียน ชั้นผิดไหม น้องผิดไม ถ้าติดก็คงหมดนี่แหละ วันจันทร์ถึงวันพุธ น้องไปโรงเรียนโพสต์ดังกล่าวคุณครูก็ลำบากใจ ทางที่ดีช่วยกันป้องกันไว้ก่อนประกาศแจ้งหยุดเรียนความคิดเห็นชาวโซเชี่ยลความคิดเห็นชาวโซเชี่ยลความคิดเห็นชาวโซเชี่ยล

โพสต์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีหากเราได้ติดตามข่าวสารก็คงรู้ว่ามันติดกันง่ายมากๆหากเราไม่ป้องกันก่อนที่จะเกิดถ้าติดขึ้นมาเราจะโทษใครไม่ได้เลย

ขอบคุณ Red Skull Society

Post a Comment

0 Comments