ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินจากรัฐ 15000 รีบเลยก่อนหมดสิทธิ์เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมกันเปิดเผยถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติ มาตรการระยะที่ 2 ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะเน้นไปที่การดูแลกลุ่มลูกจ้างที่อยู่นอกระบบประกันสังคม เพื่อให้มีรายได้ในการดำรงชีวิต โดยเชื่อว่าน่าจะเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ในช่วง 3 เดือน

รัฐบาลจะให้เงินสนับสนุน ลูกจ้างที่อยู่นอกระบบประกันสังคม คนละ 5 พันบาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนลงทะเบียนทาง www. เราไม่ทิ้งกัน . Com ได้รับเงินเยียวยา และรับเงินตรงเข้าพร้อมเพย์ ถ้าไม่มีใส่บัญชีธนาคาร หรือที่ธนาคาร ออมสิน ธ.ก.ส. และกรุงไทย ขอให้ประชาชนลงทะเบียนในเว็บฯก่อนเพื่อป้องกันการเดินทางมารวมตัวที่ธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคน โดยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. ถึง มิ.ย2563) ผ่านการลงทะเบียนแสดงความจํานงตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์เช่น พร้อมเพย์ตามเลขบัตรประจําตัวประชาชน โอนเข้าบัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส่วนวิธีการขอรับความช่วยเหลือจะเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด


Post a Comment

0 Comments