33 จังหวัดเตรียมรับมือ ผีน้อย เที่ยวใหญ่กลับถึงไทย พบมีไข้สูง 19 รายเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 63 มีรายงานว่า มีกลุ่มคนไทยที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้เกินกำหนด 90 วัน หรือ Over Stay ได้เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 63 ที่ผ่านมา จำนวน 81 ราย โดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน พบผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวมีไข้เกินเกณฑ์จำนวน 17 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 13 ราย โดยส่งตัวตรวจเชื้อตามระบบเบื้องต้นไม่พบเชื้อ โควิด19 และดำเนินการกักตัวในที่พัก 14 วันทั้งนี้ พบว่าผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวเดินทางมาด้วย 5 สายการบิน จำนวน 256 คน กลุ่มดังกล่าวจะเดินทางกลับภูมิลำเนา 33 จังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีมาตรการติดตามผู้โดยสารทั้งหมดแล้ว

ล่าสุด นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เปิดเผยว่า จากตัวเลขของกรมควบคุมโรคพบว่า พบแรงงานไทยในเกาหลีใต้ที่เดินทางกลับประเทศไทย พบ 19 คนที่มีไข้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งตรวจ แต่ไม่พบเชื้อ โควิด19 ส่วนคนที่เหลือได้มีการติดตามกักตัว 14 วัน เราดำเนินการตามมาตรฐานทุกอย่าง และทุกคนต้องรักษาสุขภาพของตัวเอง ท่านกลับเข้ามาแล้ว ก็ต้องรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ถ้าไม่สบายก็ต้องพบแพทย์ ไม่ปิดบังข้อมูลสสจ 33 จังหวัดเตรียมรับมือ

Post a Comment

0 Comments