โอนเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 500 ไม่เกิน 20 ไร่ครัวเรือนละ 10000หลายๆท่านที่กังวลว่าจากกระแสข่าวที่ออกมาว่ารัฐบาลมีการจ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 500 บาทนั้นเป็นข่าวจริงหรือไม่ ขอยืนยันก่อนเลยว่าเป็นข่าวจริง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยโอนเงินให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินรายละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10000 บาท โดยเป้าหมายเกษตรกร 4จุด57 ล้านครัวเรือน วงเงิน 25793 ล้านบาทดังนั้น การดำเนินการโอนเงินดังกล่าว ธนาคารไม่ได้มีการโอนเงินทุกวัน ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือการบรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ อีกหรือไม่ การโอนเงินจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งแผนการจ่ายเงินของ ธกส สาขาพญาแล จังหวัดชัยภูมิ และ ธกส สาขาหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ตามที่เป็นข่าวในคลิป เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น เนื่องจากจำนวนเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิฯ มีมากถึง 300ถึง400 คนต่อวันโดยแยกพื้นที่กับการทำธุรกรรมอื่น ๆ ของธนาคารอย่างชัดเจน และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว จากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สามารถติอต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร 02 5550555

อ้างอิง

ขอบคุณ antifakenewscenter

Post a Comment

0 Comments