สิงคโปร์ ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าประเทศจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID กลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันกการติด CO VID เพิ่มขยายเป็นวงกว้าง บางประเทศได้มีมาตรการต่างๆเพื่อหาทางป้องกัน และบางประเทศได้มีการสั่งปิดประเทศ เพื่อคุมประชากรไม่ให้มีการเดินทางเข้าออกภายในประเทศ รวมถึงประเทศสิงคโปร์ที่ล่าสุดได้มีประกาศให้ปิดประเทศแล้วภาพประกอบประเทศสิงคโปร์

วันที่ 22 มีนาคม 2563 รัฐบาล สิงคโปร์ ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ CO VID โดยไม่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าระยะสั้น นักท่องเที่ยว เดินทางเข้าประเทศ รวมทั้งไม่อนุญาตให้มาเปลี่ยนสายการบินที่สิงคโปร์ มีผลตั้งแต่เวลา 23 59 น วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นผู้ที่มีวีซ่าทำงาน เกี่ยวกับด้านการขนส่งและการดูแลสุขภาพ ยังสามารถเดินเข้าประเทศได้ มาตรการดังกล่าวได้ออกมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้สิงคโปร์พบผู้จากไปด้วย CO VID เป็นรายแรกของประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ สิงคโปร์ มียอดผู้ติด CO VID สะสมอยู่ที่ 432 ราย โดยเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดรายใหม่ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศถือเป็นเรื่องที่ดี ที่มีมาตรการป้องกัน CO VID โดยการปิดประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ขอบคุณ Khaosod


Post a Comment

0 Comments