ลูกศิษย์อาลัย หลวงปู่ใหญ่ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย สิริอายุมงคล
วันที่ 2 มีนาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลหนองคายได้ออกแถลงการณ์ถึงการมรณภาพของ พระธรรมมงคลรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ระบุว่า

พระธรรมมงคลรังษี ได้อาพาธด้วยโรคชรา โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงเรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปี ได้รับการรักษาเป็นประจำที่โรงพยาบาลหนองคาย และได้รับการเข้านอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองคายอยู่เนืองๆ จนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นตามลำดับ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่ามีอาการปอดอักเสบ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ทำให้คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ได้นำพระธรรมมงคลรังษีเข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหนองคายอีกครั้ง

และครั้งสุดท้ายคณะแพทย์โรงพยาบาลหนองคายได้พบว่า มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรง จากภาวะปอดอักเสบติดเชื้อที่กำลังรักษาอยู่ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาหลายประการ อาทิ ระบบหายใจล้มเหลว ระบบไหลเวียนของโลหิตล้มเหลว และมีภาวะไตวาย จากภาวะอาพาธดังกล่าวคณะแพทย์ได้วางแผนรักษาอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถที่จะยับยั้งภาวะคุกคามของโรคได้ และในที่สุดพระธรรมมงคลรังษี หมดสัญญาณชีพ มรณภาพที่โรงพยาบาลหนองคาย ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 63 เวลา 21 42 น สิริอายุ 96 ปี พรรษา 76

ทั้งนี้ ในเวลา 08 30 น วันที่ 3 มีนาคม 63 คณะสงฆ์วัดโพธิ์ชัย โดยพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย จะทำการเคลื่อนสรีระสังขาร พระธรรมมงคลรังษี จากโรงพยาบาลหนองคายไปยังศาลากุศลสงเคราะห์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เวลา 12 30 น จะมีพิธีขอขมากรรม และเวลา 16 00 น นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จะเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

สำหรับ พระธรรมมงคลรังษี คำบ่อ อรุโณ พระเถระที่ชาวเมืองหนองคายศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนสำหรับพระภิกษุ-สามเณรรุ่นหลัง รวมทั้งชาวเมืองหนองคายได้เจริญรอยตาม มีนามเดิมว่า คำบ่อ พัสพงษ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2466 ที่บ้านไชยา หมู่ 3 ต สระใคร อ เมืองหนองคาย บิดา มารดา ชื่อ นายมุมและนางบุญจันทร์ พัสพงษ์

ในวัยเด็กเรียนจบชั้น ป3 จากโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ บ้านสระใคร ต สระใคร อ เมืองหนองคาย และบรรพชาเป็นสามเณร ที่อุโบสถวัดศรีคุณเมือง อ.เมืองหนองคาย เพื่อทดแทนคุณบุพการี พศ 2486 เมื่อวัยครบ 20 ปีบริบูรณ์เต็ม เข้าพิธีอุปสมบท ที่อุโบสถวัดศรีบัวบาน บ้านบกหวาน ต นาฮี อ เมืองหนองคาย มีพระครูวรเขตคุณากร วัดพระประดิษฐ์ บ้านนาฮี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปุ่น ปญญวโร เป็นพระกรรมวาจารย์ และพระโสม กิตติวณโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า อรุโณ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการศึกษาหลักธรรมคำสอนแห่งพุทธองค์ พศ 2493 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี โท และสอบได้นักธรรมชั้นเอก ตามลำดับ

พระธรรมมงคลรังษี ได้สร้างคุณูปการมากมายแก่วงการพระสงฆ์-สามเณร รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวเมืองหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง ได้เชิญชวนชาวบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเรียกว่า จุลกฐิน กฐินเล็กหรือกฐินแล่น ไปทอดถวายวัดต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย ปีละ 5 ถึง 10 กอง อีกทั้งก่อสร้างห้องสมุดและห้องจริยธรรม มอบให้โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ สร้างสนามกีฬา สร้างอาคารเรียนให้ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ มอบให้วัดไชยาประดิษฐ์ ต สระใคร ก่อตั้งทุนมูลนิธิ พระเทพมงคลรังษี เพื่อการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร และเยาวชนด้วย

Post a Comment

0 Comments