แรงงานเกาหลีกลับประเทศวันที่ 6 มีนาคม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุรินทร์ ในการนำผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้ารับการกักตัว โดยวันที่ 5 มีนาคม ชุดเคลื่อนที่เร็วติดตาม ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ขอความร่วมมือกักตัวตามมาตรการควบคุม ให้ครบ 14 วัน ที่ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 6 ราย และวันที่ 4 มีนาคม 2563 ได้นำตัว 1 รายที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ มากักตัวที่รพ เช่นกัน รวม 7 ราย ที่อยู่ในความดูแลของแพทย์ รพ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ซึ่งทั้งหมดยังไม่มีอาการจาากรสอบสวน พบสาเหตุมาจากเด็กเพิ่งหาหมอ ตามวงรอบปกติของการดูแลในเด็ก จึงแยกตัวเด็กจากโรงบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มาอยู่ในความดูแลของแพทย์ รพ สุรินทร์อย่างใกล้ชิด

ส่วนการดูแลทั้ง 7 คน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เหล่าชาดจังหวัด จัดหาอาหารหลักครบ 3 มื้อ ยืนยันว่าดูแลอย่างดี ที่พักสะอาด มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ เพราะทั้ง 7 คน ไม่ได้มีความผิดอะไร  ซึ่งพบว่าผู้ถูกกักตัว บางรายเครียด รพ สุรินทร์ จึงจัดผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา เข้าพบให้คำแนะนำปรึกษา แนะให้งดใช้โซเชียลมีเดีย

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่ยังไม่เข้าสู่การกักตัวดูอาการ 14 วัน แนะนำไปพบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม สาธารณสุขอำเภอ รพ สต ที่อยู่ใกล้บ้านแสดงความจำนงเข้ารับการกักตัวตามหลักการแพทย์ได้ตลอดเวลา เพราะนอกจากเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และคนในครอบครัวแล้ว การไม่มีอาการไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เป็นอะไร อยู่ใกล้แพทย์ดีที่สุด เพราะครบ 14 วันแล้วไม่เป็นอะไรก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ แต่ถ้าหากมีอาการระหว่างกักตัว แพทย์พร้อมจะดูแลอย่างทันท่วงที จึงขอความร่วมมือด้วย

Post a Comment

0 Comments