ลูกศิษย์อาลัย หลวงปู่ก้าน เกจิดังประจวบฯ สิริอายุมงคลวันที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเนกขัมมมุนี หรือ หลวงปู่ก้าน ฐิตธมฺโมเจ้าอาวาสวัดราชายตนบรรพต วัดเขาต้นเกด อ หัวหิน จ ประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวหิน ได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อเวลา 10 18 น วันนี้ โดยสิริอายุ 100 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของเหล่าศิษยานุศิษย์ โดยในวันพรุ่งนี้ 5 มีนาคม จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 16 00 น ที่ศาลาข้างอุโบสถ วัดราชายตนบรรพตสำหรับ พระเนกขัมมมุนี หลวงปู่ก้าน ฐิตธมฺโม นามเดิมว่า ก้าน ด้วงเด่น เกิดเมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2463 ปีวอก ที่บ้านโผงเผง อ ป่าโมก จ อ่างทอง ในสกุลของพ่อเจียม-แม่กุล ด้วงเด่น ท่านเป็นคนกลางของพี่น้อง 3 คน ซึ่งชื่อเรียงกันว่า ใบ ก้าน กิ่ง และบุตรชายในครอบครัวนี้ได้อุปสมบททั้งหมด ท่านได้อุปสมบทเมื่อปี 2483 ขณะอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยโยมบิดามารดา ได้อุปสมบทให้ที่วัดถนนสุทธาราม จ อ่างทอง หลังจากนั้นเพียง 4 ปี คือในปี 2487 ท่านก็สอบได้นักธรรมเอก

ต่อมาวันที่ 24 กันยายน 2505 หลวงปู่ได้ขออนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2515 โดยเรียกขานอย่างเป็นทางการว่า วัดราชายตนบรรพต หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดต้นเกด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ ประดิษฐานไว้ที่หน้าบันอุโบสถและทรงปลูกต้นศรีตรัง ไว้ที่หน้าอุโบสถ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2517ขณะที่ หลวงปู่ก้าน เป็นพระมหาเถระซึ่งดำรงอยู่ในวิถีแห่งพระสุปฏิปันโน ท่านเป็นรัตตัญญู ผู้ใดได้ไปกราบสักการะและฟังธรรมท่าน แล้วล้วนซาบซึ้งใจ เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีเมตตา เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ที่เป็นสงฆ์และฆราวาส หลังจากที่สร้างวัดเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่และเป็นของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปแล้ว หลวงปู่ก้านก็ไม่เคยย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นใดอีกเลย จนกระทั่งมรณภาพลูกขอกราบน้อมส่งหลวงปู่

Post a Comment

0 Comments