อุบลฯ ล้างเมืองสู้ COVID พร้อมประสานงานให้ชาวลาวกลับประเทศมีจำนวนผู้ติด CO VID เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากมีการประกาศตัวเลขผู้ติด CO VID ในจังหวัดที่พบขณะนี้ มีจำนวน 9 ราย ซึ่งทั้งหมด ไม่เคยไปต่างประเทศ แต่ขยายผลมาจากพื้นที่แออัด อย่างเช่น สนามมวย สถานบันเทิง เป็นต้น ขณะนี้ผู้ติดอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงบาล ส่วนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องให้กักตัวเฝ้าดูอาการมีกว่า 500 รายเมื่อเวลา 22 30 น วันที่ 22 มีนาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เทศบาล และฝ่ายปกครอง ร่วมทำความสะอาดครั้งใหญ่ บิ๊กคลีนนิ่ง ในพื้นที่สาธารณะ 11 จุด ประกอบด้วย

สนามทุ่งศรีเมืองและศาลเจ้าพ่อหลักเมือ

ตลาดเทศบาล 5 หลังโรงแรมลายทอง

ถนนรอบโรงบาลสรรพสิทธิประสงค์

ท่าอากาศฯอุบลราชธานี

ตลาดเทศบาล 6

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอุบล

ตลาดสดเทศบาล 2 หรือตลาดน้อย

ตลาดสดเทศบาล 3 หรือตลาดใหญ่

สถานีรถไฟอุบลราชธานี

ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบมีการเก็บกวาดขยะสิ่งปฏิกูล ฉีดน้ำทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณถนน ฟุตปาท และอาคารเปิด

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะให้ปราศจาก CO VID และความสกปรกแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มาเยือนได้รับรู้ถึงความตั้งใจของชาวอุบลราชธานี ที่จะร่วมกันป้องกันการแพร่กระจายของ CO VIDทำความสะอาดครั้งใหญ่ บิ๊กคลีนนิ่ง

นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้เตรียมรับมือกับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ทั้งชาวอุบลราชธานีที่ต้องหยุดงานจากจังหวัดอื่น และชาวลาวที่มีความประสงค์จะกลับประเทศ โดยได้ทำแผนการขึ้นทะเบียนเป็นการเฉพาะเอาไว้ติดตามตรวจสอบ ในส่วนชาวลาว ถึงแม้ว่าขณะนี้ตามประกาศของจังหวัดที่ปิดด่านชายแดนทุกแห่งไปแล้ว ในวันนี้ แต่ถ้ายังมีชาวลาวเดินทางมาจำนวนมากก็จะยืดหยุ่นพร้อมประสานกับทางการลาวให้สามารถกลับประเทศที่ด่านชายแดนช่องเม็ก เพื่อไปยัง 4 แขวงใหญ่ทางตอนใต้ของ สปป ลาว ได้ตามความประสงค์ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วเป็นกำลังใจให้ชาวอุบลราชธานีผ่านวิกฤตการแพร่กระจายของ CO VID ไปได้ด้วยดีนะคะ

ขอบคุณ thairathPost a Comment

0 Comments